سخن مدیر 

 

تعلیم و تربیت از مهمترین زیر ساخت های تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقا سرمایه انسانی است .

یکی از ویژگی های عصر حاضر شتاب فزآینده تحولات علمی ، تکنولوزی ، اجتماعی و ... در آن است .

جوامع انسانی و سازمان ها برای بقاء ، پویایی و ایجاد تحولات سازنده در آینده ، ناگزیر از دستیابی های نوین می باشند .

امروزه بعلت رشد فناوری های رایانه ای ، سرعت نقل و انتقال اطلاعات و مساله دانش و اطلاعات و دانش به سهولت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه ، تنها چارچوبی نیست که معلم بخواهد دانش ، مهارت ها و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند . بلکه وسایل ارتباط جمعی در شکل پذیری ، پنداره های دانش آموزان نقش تعیین کننده دارند .

این واحد آموزشی نیز در راستای تحقق این مهم به یاری خداوند می کوشد تا با ارائه برنامه علمی مبتنی بر فناوری روز ، سهم کوچکی در راه رشد و اعتلای فرزندان ایران عزیزمان ایفا کند.

دبستان هدایت دانش آموزان را ارزشمند ترین سرمایه حال و آینده کشور دانسته و برای آنان حداکثر تلاش و کوشش مادی و معنوی را بکار بسته و قصد دارد با بهره گیری از شیوه های نوین تدریس ( استفاده از تکنیک چند رسانه ) به مفاهیم درسی عمق بخشد . مفتخر است که توجه به درخواست اولیا ، اهمیت دادن به استعدادهای فردی دانش آموزان ، ایجاد کارگروهی و افزایش روح سازمانی در بین آموزگاران و کادر آموزشی و اداری آموزشگاه ، صداقت ، شفاف سازی ، مردم داری و تلاش همراه با نو آوری را طی 27 سال گذشته در پرونده خود شاهد است .